Vårt motto är att våra arbeten ska bygga varaktiga relationer

Karlstad Elprojekt AB grundades 2019 av Jocke Eriksson och Bengt Åslund och är ett växande elföretag som erbjuder helhetslösningar till alla typer av arbeten inom både privat och offentlig marknad.

Vi utför alla typer av elarbeten, oavsett om det gäller mindre servicejobb eller entreprenader. Vi projekterar, konstruerar, projektleder, installerar, driftsätter, servar och underhåller elanläggningar och produktionsutrustning.

Företaget sysselsätter idag sju personer.

Kvalitet

Karlstad Elprojekt AB:s kvalitetspolicy föreskriver att vi alltid ska överlämna våra uppdrag i rätt tid, med noll fel, till nöjd kund.

Vi ska genom

 • affärsmässighet
 • flexibilitet
 • långsiktighet
 • korrekt och kvalificerad teknik
 • lyhördhet

säkerställa att verksamheten uppfyller våra kunders, leverantörers, samarbetspartners samt andra intressenters krav.

Våra kunder ska alltid kunna känna sig trygga med att vi alltid och efter bästa förmåga

– uppfyller deras behov och förväntningar

– följer lagar och förordningar

– levererar tjänster och produkter i rätt tid och av högsta kvalitet

– utför obligatoriska kontroller av installationer, såväl under som efter utfört arbete enligt utarbetade rutiner.

Karlstad Elprojekt AB utför entreprenader där kunden ska känna trygghet med att vi alltid levererar högsta kvalitet genom

– god planering, både före projektstart och under pågående entreprenad

– levande egenkontroller med nollfelsprincipen som ledstjärna

– noggrann dokumentation, både under själva utförandet samt vid avlämnandet av relationshandlingar, vilka ska ange arbetsmetoder, använt material och leverantörer

– att tillsammans med våra kunder planera och diskutera eventuella lösningar där kvaliteten och miljötänkandet kan förbättras

– att vi åtgärdar eventuella anmärkningar inom tidsplanen

– positivt tänkande i alla lägen, trevlig attityd och yrkesskicklig personal

– att vi lämnar en städad arbetsplats.

Arbetsmetod

Karlstad Elprojekt AB använder moderna och effektiva arbetsmetoder.

Innan arbete påbörjas görs alltid en riskbedömning; under pågående arbete utförs ständiga egenkontroller och när allt är klart genomförs kontrollmätningar. Allt sker digitalt och direkt på plats, för hög spårbarhet och säkerhet.

Samtliga jobb följer utarbetad arbetsprocess, vilken utformats efter verksamhetens egenkontrollprogram.

Miljö

Miljöpolicy

Vi skapar konkurrenskraft åt våra kunder genom att alltid erbjuda hög leveranssäkerhet, toppkvalitet och god kompetens.

Karlstad Elprojekt AB bidrar till ett långsiktigt, hållbart samhälle genom att vår verksamhet bedrivs på ett sätt som skyddar både människor och miljö samt sparar energi- och naturresurser.

 

Detta innebär att vi ska

 • påverka, ställa krav på och samarbeta med kunder, leverantörer och myndigheter samt andra intressenter för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan
 • genom uppföljning och ständiga förbättringar säkerställa att fastställda miljömål nås
 • uppfylla aktuell miljölagstiftning och andra miljöförordningar som berör verksamheten
 • visa öppenhet och informera om företagets miljöpåverkan och miljöarbete samt vara lyhörda för nya rön och erfarenheter på miljöområdet
 • genom utbildning främja och uppmuntra miljömedvetandet hos samtliga medarbetare samt skapa insikt om både deras och företagets miljöansvar
 • ha en effektiv avfallshantering och optimal källsortering.

Service

Eftersom vi är ett helserviceföretag med allt inom elinstallationer har vi givetvis en stark serviceavdelning. Vi vill vara det där trevliga elföretaget du alltid ringer till oavsett vad jobbet gäller, och oavsett uppdragets storlek.

Att kontakta oss ska alltid vara lättsamt, trevligt och smidigt.

Vår stora bredd inom elinstallationer har alltid svarat upp mot våra kunders behov, och hittills har inget uppdrag varit oss för stort, för litet eller för svårt.

Vi sponsrar

Hertzöga Bollklubb

Som företag är det viktigt att se framåt, ha en långsiktig plan och veta vad som bygger framgång. Samtidigt är det minst lika viktigt att blicka bakåt, att minnas de lärdomar vi gjort om vad som faktiskt bygger ett starkt team. Idrott är något som präglat oss sedan tidig ålder, i synnerhet lagsport, vilken varit en stor del av våra liv. Därför känns det naturligt att ge tillbaka genom att sponsra just lokal lagsport. I år stöttar vi Hertzöga Bollklubb.

#teamelprojekt

 • Hertzöga Bollklubb
 • Karlstad Innebandy

  Inför säsongen 2021/22 gick vi in som partner till Karlstad Innebandy. Klubbens och Karlstad Elprojekts värdegrunder har mycket gemensamt, där en stor anledning till vårt samarbete beror på Karlstad Innebandys 50/50-budgetfördelning mellan tjejer och killar. Vår logga pryder nu stolt 12 kvadratmeter på vardera planhalvan. Vi hoppas på många goda samarbeten och fortsatta idrottsframgångar för vår nyblivna partner.#teamelprojekt

 • Karlstad Innebandy
 • Hertzöga P2012

  Säsongen 2021 har vi valt att sponsra P2012 Hertzöga bollklubb. I år bidrog vår sponsring till nya dräkter åt grabbarna. Det gläder oss att fortsatt kunna sponsra lokala föreningar där pengar gör mest nytta.

  #teamelprojekt

 • Hertzöga P2012
  • Vill du veta mer om oss och hur vi jobbar?

   Vi på Karlstad Elprojekt berättar gärna mer och hjälper dig med ditt nästa projekt.