Sågverksgatan 35, Karlstad
054-678 04 50
info@karlstadelprojekt.se

Referensprojekt

Renovering av Ilanda gård med belysning, elkraft, data, fiber, passage. Beställare, ByggTema Väst och Karlstad kommun

Renovering av Slussvaktarstugan med belysning, elkraft, data, brandlarm och värme. Beställare, ByggTema Väst och Karlstad kommun

Markvärme för motverka isbildning. 2000m värmekabel fördelat i 180m2 asfalt. Beställare Svevia Asfalt och Billerud Korsnäs