Sågverksgatan 35, Karlstad
054-678 04 50
info@karlstadelprojekt.se

Kvalitet och arbetssätt

Kvalitet

Karlstad Elprojekt AB skall genom;

•Affärsmässighet

•Flexibilitet

•Långsiktighet

•Erforderlig och kvalificerad teknik

•Lyhördhet

Säkerställa att verksamheten uppfyller våra kunders, leverantörers, samarbetspartners och andra intressenters krav. Kunderna skall alltid känna sig trygga i vårt samarbete genom att veta att vi efter bästa förmåga;

•Uppfyller behov och förväntningar.

•Uppfyller lagar och förordningar.

•Levererar tjänster och produkter i rätt tid och av högsta kvalitet.

•Utför erforderliga kontroller av installationer såväl under som efter utfört arbete enligt utarbetade rutiner.

Kvalitetsarbete handlar om att i linje med vår kvalitetspolicy ska vi alltid överlämna våra uppdrag i rätt tid, med noll fel till nöjd kund. Karlstad Elprojekt AB utför entreprenader där våra kunder skall känna trygghet med att vi alltid avlämnar entreprenader med kvalitén i centrum genom:

•Planering före projektstart samt under entreprenad. Levande egenkontroller som ser till att vårt mål är att göra rätt första gången och låta nollfelsprincipen vara en ledstjärna.

•Väl dokumentation under utförande samt avlämnande av relationshandlingar som anger utförande, använt material samt leverantörer.

•Att tillsammans med våra kunder planera och diskutera eventuella lösningar där kvalitén och miljötänkandet kan förbättras.

•Åtgärdandet av eventuella anmärkningar inom tidsplanen.

•Positivt tänkande i alla lägen, trevlig attityd, yrkesskicklig personal.

•En städad arbetsplats.

Arbetssätt

Karlstad Elprojekt AB tillämpar moderna och effektiva arbetssätt, t ex digitala order- och tidsregistrerings flöden. Vi genomför alltid riskbedömning före arbete påbörjas liksom egenkontroller under pågående arbete och kontrollmätningar efter avslutat arbete.

Allt sker digitalt och direkt på plats för hög spårbarhet och säkerhet.

Vi utför alla arbeten enligt framtagen arbetsprocess som är anpassat till verksamhetens egenkontrollprogram.